Previous |  Up |  Next

Issue 5,  Volume 22, 1977 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

241-245 Gustaf Mittag-Leffler (K padesátému výročí úmrtí).  Netuka, Ivan; Veselý, Jiří
246-262 O teorii katastrof.  Vlček, Ivan; Zieleniec, Józef
263-269 Před 250 lety zemřel Isaac Newton.  Horák, Zdeněk
269-277 Fyzika pevných látek - stále významnější oblast fyziky.  Osip'jan, Ju. A.
278-282 O novém pojetí vyučování fyzice na základní škole.  
282-286 K sedmdesátinám prof. dr. Josefa Fuky.  Lepil, Oldřich
286-292 Strategie v heuristice.  Kopka, Jan
292-295 Jubilea a zprávy.  
295-299 Ze života JČSMF.  
300-[300a] Nové knihy.  
[300b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo