Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Sedlák, Josef: Sedmdesát let profesora Petržílky. Šternberk, Bohumil: K sedmdesátinám profesora Vladimíra Gutha. Nicolova, S.: Z činnosti Společnosti fyziků v Bulharsku. Brunovský, Pavol: Letná škola "Difford - 74".
Partner of
EuDML logo