Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 20, 1975 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

61-65 Akademik Josef Novák sedmdesátiletý.  Hušek, Miroslav; Koutník, Václav
66-76 Pôsobenie Nicholasa Bourbakiho.  Dieudonné, Jean A.
77-83 Klasický problém teórie kriviek.  Vogel, Wolfgang
84-90 Sluneční vítr.  Olmr, Josef; Pintér, Štefan
91-94 Leninova idea o nevyčerpatelnosti elektronu.  Pinkava, Jindřich
94-99 Poznámky ke kvantitativním metodám hodnocení vědecké práce.  Štěpánek, Petr
100-101 K obsahu matematiky na středních školách ve Velké Británii.  Müllerová, Jana
102-106 O významu fyziky při výchově k vědeckému světovému názoru.  Úlehla, Ivan
106-108 Příprava učitelů matematiky a fyziky na Humboldtově univerzitě.  Mikulčák, Jiří
108-109 Fyzikální metaolympiáda.  Ouhrabka, Miroslav; Volf, Ivo
110-116 Jubilea a zprávy.  
116-120 Nové knihy.  
[120b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo