Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Strnad, A.: Mathematikové ve francouzské revoluci. Výroční zpráva c. k. reálky, tiskem Hradec Králové 1890, str. 23–30.
[2] Obenrauch, F. J.: Monge, der Begründer der darstellenden Geometrie als Wissenschaft. Výroční zpráva německé zemské reálky, tiskem Brno 1893 (I. a II. část), Brno 1894 (III. část). I. část str. 1–33, II. část str. 1–20, III. část str. 1–14.
[3] Nádeník, Zb.: Osobní sdělení, Praha 1995.
[4] Květoňová, B.: Vznik deskriptivní geometrie jako vědy a osobnost Gasparda Mongea. Sborník 15. semináře odborné skupiny pro geometrii a grafiku, ZČU Plzeň a JČMF, 1995.
Partner of
EuDML logo