Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Fiedler, Miroslav: Varšavský mezinárodní kongres matematiků ICM ´82. Drábek, Karel: Oldřich Jeništa - osmdesát let. Havel, Václav; Kepka, Josef: K osmdesátinám doc. Antonína Špeldy.
Partner of
EuDML logo