Previous |  Up |  Next

Article

Title: Jubilea a zprávy (Czech)
Title: Jubilees and news (English)
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 29
Issue: 3
Year: 1984
Pages: 173-179
Summary lang: Czech
.
Category: news
.
Summary: Fiedler, Miroslav: Varšavský mezinárodní kongres matematiků ICM ´82. Drábek, Karel: Oldřich Jeništa - osmdesát let. Havel, Václav; Kepka, Josef: K osmdesátinám doc. Antonína Špeldy. (Czech)
.
Date available: 2010-12-08T21:41:28Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/138613
.
Related article: http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/138614
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_29-1984-3_11.pdf 1.203Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo