Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Jarník, Jiří: Šedesát let prof. Jaroslava Kurzweila. Päťdesiatiny uprostred činorodej práce. Blahová, Viera: Deti - počítače - zajtrajšok.
Partner of
EuDML logo