Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 31, 1986 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

65-82 Slabé interakce silně přitahující Nobelovy ceny.  Formánek, Jiří
83-95 Komplexní vesmír Rogera Penrose.  Gindikin, S. G.
96-105 O biológii, matematike a výpočtoch - rozhovor s A. Lindenmayerom.  Kelemen, Jozef; Kelemenová, Alica
106-107 Hilbert potkává pana Omzu.  Stewart, Ian
108-111 Matematika versus Computer Science.  Krantz, Steven G.
111-112 Porušení etikety.  Ewing, John
113-115 Současná etapa výuky fyziky v Maďarsku.  Kluiber, Zdeněk
116-120 Jubilea a zprávy.  
120-125 Ze života JČSMF.  
126-[128a] Nové knihy.  
[128b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo