Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Dlouhý, Zbyněk: Honores mutant mores [Emil Kraemer - k 80. narozeninám]. Rozsíval, M.: Vzpomínka na tvůrce jubilejní medaile ke stému výročí činnosti Jednoty Československých matematiků a fyziků [Jan (Honda) Nušl]. Havela, Ladislav: 20émes journées des actinides Praha 17.-20.4.1990.
Partner of
EuDML logo