Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 36, 1991 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

1-14 Hranice a meze vědy.  Weisskopf, V. F.
14-24 Teória grafov v chémii.  Baláž, Vladimír; Kvasnička, Vladimír; Pospíchal, Jiří
24-37 Geopatogenní zóny a fyzika.  Pekárek, Luděk; Rojko, Milan
38-49 Příběh Poincarého hypotézy ve vyšších dimenzích (To, co se skutečně přihodilo na plážích Ria).  Smale, Steve
50-53 Geometria (Esej).  Velichová, Daniela
54-57 Jubilea a zprávy.  
58-60 Ze života JČSMF.  
61-64 Nové knihy.  
[64b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo