Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Vavřinec, E.: Zemřel prof. L. Zachoval, člen korespondent ČSAV. Toman, Jan: Doc. ing. Ladislav Špaček, CSc. Malíšek, Vladimír: K jubileu prvních profesorů fyziky na Olomoucké univerzitě.
Partner of
EuDML logo