Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 28, 1983 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

1-22 Úkoly československé fyziky ve vědeckotechnickém rozvoji národního hospodářství.  Kvasil, Bohumil
22-38 Integrální rovnice v teorii potenciálu.  Netuka, Ivan; Veselý, Jiří
38-45 Slapové deformace a rotace Země.  Burša, Milan
45 Poznámka k experimentům E. Ruppa.  Komrska, Jiří
46-48 Příprava učitelů matematiky na univerzitě P. Stučky v Rize.  Mikulčák, Jiří
48-49 II. ročník matematické soutěže vysokoškoláků.  Netuka, Ivan; Veselý, Jiří
49-51 Poznámka k výuce fyziky.  Zachoval, Ladislav
52-55 Jubilea a zprávy.  
55-[57] Ze života JČSMF.  
58-[60a] Nové knihy.  
[60b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo