Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Strouhal, V.: Dr. August Seydler: I. Nástin životopisný (V. Strouhal), II. Seydler jako fysik (F. Koláček), III. Seydler jako astronom (G. Gruss), IV. Závěrek (V. Strouhal). Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky 21 (1892), s. 193–217. Totéž vyšlo nákladem ČAVU pod názvem „O životě a působení Dra. Augusta Seydlera“, 1892; část III. též: Gruss G.: Seydler jako astronom, Časopis českého musea 21 (1892), s. 20.
[2] Pírko, Zdeněk: Vzpomínka na Augusta Seydlera. ČPM LXXIV, str. D81.
[3] Poggendorf, J. C., Oettingen, A. J. von: Biographisch-Literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der Exacten Wissenschaften III (1898). Leipzig, str. 1240, IV, str. 1388.
[4] Posejpal, J.: Dějepis Jednoty českých mathematiků (k 50. výročí jejího založení). JČM Praha 1912.
[5] Vetter, Q.: Šest století matematického a astronomického učení na universitě Karlově v Praze. Věstník KČSN, třída matematicko-přírodovědecká, roč. 1952, č. XIV, Praha 1953.
[6] 100 let české novodobé fyziky. (koláž z historických textů), ed. Libor Pátý a Zdeněk Horský, UK Praha 1982.
[7] Jubilejní almanach JČMF 1862–1987. sestavil L. Pátý ke 125. výročí JČMF, JČMF Praha 1987.
[8] Kovář, L.: Dějiny astronomického ústavu Karlovy univerzity v letech 1889–1939. Diplomová práce, MFF UK Praha 1984 (ved. M. Šolc). Internet ( http://otokar.troja.mff.cuni.cz/user/karas/au_www/au.htm)
Partner of
EuDML logo