Previous |  Up |  Next

Article

Title: Profesor August Seydler, astronom, fyzik a humanista (Czech)
Title: Professor August Seydler, as astronomer, physicist and humanist (English)
Author: Šolcová, Alena
Author: Šolc, Martin
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 42
Issue: 4
Year: 1997
Pages: 188-209
.
Category: history
.
.
Date available: 2010-12-11T15:32:29Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/138908
.
Reference: [1] Strouhal, V.: Dr. August Seydler: I. Nástin životopisný (V. Strouhal), II. Seydler jako fysik (F. Koláček), III. Seydler jako astronom (G. Gruss), IV. Závěrek (V. Strouhal).Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky 21 (1892), s. 193–217. Totéž vyšlo nákladem ČAVU pod názvem „O životě a působení Dra. Augusta Seydlera“, 1892; část III. též: Gruss G.: Seydler jako astronom, Časopis českého musea 21 (1892), s. 20.
Reference: [2] Pírko, Zdeněk: Vzpomínka na Augusta Seydlera.ČPM LXXIV, str. D81.
Reference: [3] Poggendorf, J. C., Oettingen, A. J. von: Biographisch-Literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der Exacten Wissenschaften III (1898).Leipzig, str. 1240, IV, str. 1388.
Reference: [4] Posejpal, J.: Dějepis Jednoty českých mathematiků (k 50. výročí jejího založení).JČM Praha 1912.
Reference: [5] Vetter, Q.: Šest století matematického a astronomického učení na universitě Karlově v Praze.Věstník KČSN, třída matematicko-přírodovědecká, roč. 1952, č. XIV, Praha 1953.
Reference: [6] : 100 let české novodobé fyziky.(koláž z historických textů), ed. Libor Pátý a Zdeněk Horský, UK Praha 1982.
Reference: [7] : Jubilejní almanach JČMF 1862–1987,.sestavil L. Pátý ke 125. výročí JČMF, JČMF Praha 1987.
Reference: [8] Kovář, L.: Dějiny astronomického ústavu Karlovy univerzity v letech 1889–1939.Diplomová práce, MFF UK Praha 1984 (ved. M. Šolc). Internet (http://otokar.troja.mff.cuni.cz/user/karas/au_www/au.htm).
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_42-1997-4_3.pdf 2.783Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo