Previous |  Up |  Next

Article

Title: Řešení geometrických úloh při návrhu, vývoji a výrobě letounu (Czech)
Title: Solving geometrical problems connected with design, development and production of aircraft (English)
Author: Slavětínský, Dušan
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 30
Issue: 3
Year: 1985
Pages: 150-157
.
Category: math
.
MSC: 68U05
MSC: 97Gxx
Note: Předneseno na 3. semináři odborné skupiny pro deskriptivní geometrii, počítačovou geometrii a technické kreslení při MPS JČSMF, konaném ve dnech 8.-10.6.1983 v Luhačovicích. (Czech)
Note: Communicated at the third seminar of the Group for Descriptive Geometry, Computer Geometry and Technical Drawing of the Mathematics Pedagogical Section of the Union of Czech Mathematicians and Physicists which took place at Luhačovice, June 8-10, 1983. (English)
.
Date available: 2010-12-08T22:33:24Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/138975
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_30-1985-3_4.pdf 983.1Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo