Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 30, 1985 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

121-130 Storočnica Nielsa Bohra. I. Bohrov model atómu.  Šebesta, Juraj; Zajac, Rudolf
131-144 Nahradí objav NMR zobrazovania röntgenovú tomografiu?.  Rákoš, Matej
145-150 Ako minimalizovať nepravidelnosť?.  Černý, Ján
150-157 Řešení geometrických úloh při návrhu, vývoji a výrobě letounu.  Slavětínský, Dušan
158-172 Stojí matematika na prahu revolučních přeměn? (Nad esejí A. G. Barabaševa).  Folta, Jaroslav; Kowalski, Oldřich
173-177 Jubilea a zprávy.  
178-180 Ze života JČSMF.  
181-184 Nové knihy.  
[184b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo