Previous |  Up |  Next

Article

Title: Je nový algoritmus lineárního programování lepší nebo horší než simplexová metoda? (Czech)
Title: A new linear programming alogorithm - better or worse than the simplex method? (English)
Author: Lovász, L.
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 26
Issue: 4
Year: 1981
Pages: 193-202
.
Category: math
.
MSC: 90C05
idMR: MR0637868
Note: Z časopisu The Mathematical Intelligencer 2 (1980), No. 3, 141-146, přeložila H. Nešetřilová. (Czech)
Note: From The Mathematical Intelligencer 2 (1980), No. 3, 141-146, translated by H. Nešetřilová. (English)
.
Date available: 2010-11-21T23:17:23Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/139010
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_26-1981-4_2.pdf 2.292Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo