Previous |  Up |  Next

Article

Title: Může fyzika přispět k ekologickému vzdělání inženýrů na technických vysokých školách? (Czech)
Title: Can physics contribute to the ecological education of engineers at technical universities? (English)
Author: Grycová, Hana
Author: Ryndová, Anna
Author: Vaňková, Marie
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 40
Issue: 3
Year: 1995
Pages: 156-161
.
Category: physics
.
.
Date available: 2010-12-11T13:44:14Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/139056
.
Reference: [1] Havránek, J.: Hluk a zdraví.1. vyd., Avicenum, Praha, 1990.
Reference: [2] Rozman, J.: Životní prostředí.Skripta FE VUT v Brně, 1987.
Reference: [3] Porritt, J.: Zachraňme Zemi.Nakladatelství Brázda, Praha, 1992.
Reference: [4] : .Osnovy předmětu Ekologické inženýrství na FS, VUT v Brně.
Reference: [5] : .Osnovy přednášek a cvičení předmětu Hluk a vibrace.
Reference: [6] : .Studijní program FS VUT v Brně.
Reference: [7] Klumpar, J.: Metrologie ionizujícího záření a radionuklidů.Academia, Praha 1976.
Reference: [8] Šeda, J.: Dozimetrie ionizujícího záření.SNTL, Praha 1983.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_40-1995-3_7.pdf 847.7Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo