Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Havránek, J.: Hluk a zdraví. 1. vyd., Avicenum, Praha, 1990.
[2] Rozman, J.: Životní prostředí. Skripta FE VUT v Brně, 1987.
[3] Porritt, J.: Zachraňme Zemi. Nakladatelství Brázda, Praha, 1992.
[4] Osnovy předmětu Ekologické inženýrství na FS, VUT v Brně.
[5] Osnovy přednášek a cvičení předmětu Hluk a vibrace.
[6] Studijní program FS VUT v Brně.
[7] Klumpar, J.: Metrologie ionizujícího záření a radionuklidů. Academia, Praha 1976.
[8] Šeda, J.: Dozimetrie ionizujícího záření. SNTL, Praha 1983.
Partner of
EuDML logo