Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Malíšek, Vladimír: K životnímu jubileu profesora Jaroslava Pospíšila. Bečvář, Jindřich: VII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Bečvář, Jindřich: Historie matematiky XV. Lukáč, Pavel: ISPMA 6 (5.-9.9.1994). Kluiber, Zdeněk: 7. ročník turnaje mladých fyziků. Černý, Jaroslav: Konference "Teaching Mathematics for Industry". Boček, Leo: Matematika a didaktika matematiky.
Partner of
EuDML logo