Previous |  Up |  Next

Article

Title: Život a dílo badatele Dopplera (Czech)
Title: Life and work of researcher Doppler (English)
Author: Štoll, Ivan
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 38
Issue: 5
Year: 1993
Pages: 260-269
.
Category: physics
.
.
Date available: 2010-12-11T11:07:37Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/139107
.
Reference: [1] Nový, L.: Dějiny exaktních věd v českých zemích do konce.19. století. NČSAV Praha 1961.
Reference: [2] : The Phenomenon of Doppler.Czech Technical Univ., Prague 1992.
Reference: [3] Seidler, J., Seidlerová, I.: Zur Entstehungsgeschichte des Dopplerschen Prinzips.Preprint Matematického ústavu ČSAV; Centaurus 35 (1992), č. 3.
Reference: [4] Grössing, H., Kadletz, K., Schuster, P.: Christian Doppler.Teil 1., P. Schuster, Teil 2. Böhlau Verlag, Wien 1992.
Reference: [5] Eden, A.: The Search for Christian Doppler.Springer Verlag 1992.
Reference: [6] Folta, J.: Základy geometrie v pracích českých matematiků.19. století. Sborník pro dějiny přírodních věd 11, Academia, Praha 1966.
Reference: [7] Doppler, Ch.: Annalen der Physik und Chemie.49 (1839), 505.
Reference: [8] Doppler, Ch.: Abhandlungen d. Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften.3 (1845).
Reference: [9] Mach, E.: Optisch-akustische Versuche.Prag, 1873.
Reference: [10] Jílek, F., Lomič, V.: Dějiny Českého vysokého učení technického.Praha 1973, 1978.
Reference: [11] Doppler, Ch.: Über das farbige Licht Abhandlungen.2 (1842), též Borrosch & André, Praha 1842.
Reference: [12] Doppler, Ch.: Beiträge zur Fixsternenkunde.Borrosch & André, Praha 1846.
Reference: [13] Doppler, Ch.: Almanach d. österreichischen Akademie d. Wissenschaften.1043 (1953).
Reference: [14] Lorentz, H. A.: Abhandlungen von Christian Doppler.Engelman, Leipzig 1907.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_38-1993-5_2.pdf 1.539Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo