Previous |  Up |  Next

Article

Title: Bolzanův analytický program (Czech)
Title: Bolzano's analytic programme (English)
Author: Russ, Steve
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 38
Issue: 5
Year: 1993
Pages: 249-259
.
Category: math
.
MSC: 01A55
MSC: 01A70
MSC: 01A75
idZBL: Zbl 0817.01028
idMR: MR1280447
Note: Z The Mathematical Intelligencer 14 (1992), č. 3, 45-53, přeložil J.Fiala. (Czech)
Note: From The Mathematical Intelligencer 14 (1992), No. 3, 45-53, translated by J.Fiala. (English)
.
Date available: 2010-12-11T11:04:57Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/139108
.
Reference: [1] Bolzano, B., Jourdain, P. E. B.: Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes dass zwischen je zwey Werthen, die ein entgegengesetzes Resultat gewähren, wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege.Praha, Hasse (1817). Nové vydání (editor P. E. B. Jourdain) vyšlo v Ostwald’s Klassiker der exakten Wissenschaften, No. 153, Leipzig (1905). Anglický překlad byl proveden autorem tohoto článku a vyšel v Historia Mathematica 7 (1980), 156–185.
Reference: [2] : Stále nejlepším přehledem Bolzanova života a matematického díla v angličtině je článek ‘Bolzano, Bernard’ od profesora Boba van Rootselaara v Dictionary of Scientific Bibliography.New York, Scribners (1973). Ačkoli je v lecčems zastaralý (např. v životopisných údajích a v poznámkách o pracích o reálných číslech), poskytuje tento článek užitečné shrnutí Bolzanova přínosu k logice v [4].
Reference: [3] Johnsona, M.: Prelude to dimension theory: The geometrical investigations of Bernard Bolzano.Arch. History Exact Sci.17 (1976), 275–296. MR 0446838
Reference: [4] Bolzano, B., George, R., Berg, J.: Wissenschaftslehre Versuch einer ausführlichen und grösstentheils neuen Darstellung der Logik mit steter Rücksicht auf deren bisherigen Bearbeiter.1–4. Sulzbach, Seidel (1837). Podstatná část tohoto díla je přeložena do angličtiny v R. George (ed.): Theory of Science, Oxford, Basil Blackwell (1972) a v J. Berg (ed.): Theory of Science, Dordrecht, Reidel (1973).
Reference: [5] Bolzano, B.: Betrachtungen über einige Gegenstände der Elementargeometrie.Praha, Barth (1804).
Reference: [6] Fesl, M. J., Winter, E.: Lebensbschreibung des Dr Bernard Bolzano mit einigen seiner ungedruckten Aufsätze und dem Bildnisse des Verfassers.Sulzbach, Seidel (1836). Uvedená čísla stránek se však vztahují k dostupnějšímu výtahu z tohoto díla, který je obsažen v E. Winter (ed.): Bernard Bolzano: Ausgewählte Schriften. Berlin, Union Verlag (1976).
Reference: [7] Winter, E., Berg, J.: B. Bolzano-Gesamtausgabe.Stuttgart, Frommann Holzboog (1969). Dosud bylo publikováno hodně přes polovinu z přepokládaných 56 svazků tohoto vynikajícího a pečlivého vydání. Bibliografická řada tohoto vydání, která začíná svazkem E2/1 (1972) je nyní nejautoritativnějším zdrojem literatury o Bolzanovi a četných vydání jeho děl. MR 0505105
Reference: [8] Berg, Jan, Russ, S. B.: Bolzano’s Logic.Stockholm, Almquist and Wiksell (1962). Několik svazků původních rukopisů v znamenité a užitečné edici Jana Berga a Boba van Rootselaara se už objevilo v [7]. Všechna raná díla [1, 5, 9, 11, 12] a důležité části díla o reálných číslech a teorii funkcí jsou už také přeložena do angličtiny a vyjdou v S. B. Russ: The Mathematical Works of Bernard Bolzano. Oxford University Press.
Reference: [9] Bolzano, B.: Beyträge zu einer begründeteren Darstellung der Mathematik.Erste Lieferung. Prague, Widtmann (1810). MR 0479850
Reference: [10] Lakatos, I., Musgrave, A.: Criticism and the Growth of Knowledge.Cambridge, Cambridge University Press (1970), 91–195. MR 0403864
Reference: [11] Bolzano, B.: Der binomische Lehrsatz und als Forderung aus ihm der polynomische und die Reihen die zur Berechnung der Logarithmen und Exponentialgrössen dienen, genauer als bisher erwiesen.Prag, Enders (1816).
Reference: [12] Bolzano, B.: Die drey Probleme der Rectification der Complanation und der Cubirung, ohne Betrachtung des Unendlich Kleinen, ohne die Annahmen des Archimedes, und ohne irgend eine nicht streng erweisliche Voraussetzung gelöst; zugleich als Probe einer gänzlichen Umstaltung der Raumwissenschaft, allen Mathematikern zur Prüfung vorlegt.Leipzig, Kummer (1817).
Reference: [13] : .Bolzano používá indexy uprostřed nad $F$ pro částečné součty, zde jsou přepsány jako obyčejné indexy.
Reference: [14] Grattan-Guinness, Ivor: Bolzano.Cauchy and the ‘New Analysis’ in the nineteenth century. Arch. History Exact Sci.6 (1970), 372–400. Zbl 0198.00601, MR 1554135
Reference: [15] Kitcher, Philip: Bolzano’s ideal of algebraic analysis.Stud. History Philos. Sci. 6 (1975), 229–269. Zbl 0315.01005, MR 0504922
Reference: [16] Steele, D. A., Příhonský, F.: Paradoxes of the Infinite by Dr Bernard Bolzano.London, Routledge and Kegan Paul (1950). Je to anglický překlad Bolzanova díla: F. Příhonský (ed.): Paradoxien des Unendlichen. Leipzig, Reclam (1851). MR 0039670
Reference: [17] : .Otištěno v oddíle nazvaném Unendliche Grössenbegriffe ve sv. 2A8 [7].
Reference: [18] Rychlík, K.: Bernard Bolzanos Schriften.Praha (1930).
Reference: [19] Laugwitz, Detlef: Bolzano’s infinitesimal numbers.Czechoslovak Math. J.32 (107) (1982), 667–670. Zbl 0512.01003, MR 0682143
Reference: [20] Spalt, Detlef: Bolzanos Lehre von den messbaren Zahlen.1830–1989. Arch. History Exact Sci. 42 (1) (1991), 15–70. Zbl 0787.01006, MR 1111104
Reference: [21] : .Bolzano zde používá značení $y^{n}$, $y^{1}$ atd. Použili jsme indexy, aby nedošlo k záměně s mocninami.
Reference: [22] Jarník, Vojtěch: Bolzano and the Foundations of Mathematical Analysis.Praha, JČMF (1981). Viz oddíl ‘On Bolzano’s Function’, 67–81.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_38-1993-5_1.pdf 1.700Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo