Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Formánek, Jiří: K pětasedmdesátinám akademika Votruby. Kudela, Karel; Síleš Eduard: Člen korešpondent Juraj Dubinský 70ročný. Kuřina, František: Životní jubileum Blaženy Součkové. Haščák, A.; Šeda, V.; Vencko, J.: Profesor Marko Švec šesťdesiatpätročný. Malát, Vladislav; Tomková, Eva: Životní jubileum doc. Ludmily Eckertové. Vzpomínkový seminář k pátému výročí úmrtí docenta Svatopluka Fučíka. Zieleniecová, Pavla: Mezinárodní sympozium "Zájmy v přírodovědném a technickém vzdělávání".
Partner of
EuDML logo