Previous |  Up |  Next

Article

Title: Jubilea a zprávy (Czech)
Title: Jubilees and news (English)
Language: Czech
Language: Slovak
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 30
Issue: 1
Year: 1985
Pages: 46-52
Summary lang: Czech
Summary lang: Czech
.
Category: news
.
Summary: Formánek, Jiří: K pětasedmdesátinám akademika Votruby. Kudela, Karel; Síleš Eduard: Člen korešpondent Juraj Dubinský 70ročný. Kuřina, František: Životní jubileum Blaženy Součkové. Haščák, A.; Šeda, V.; Vencko, J.: Profesor Marko Švec šesťdesiatpätročný. Malát, Vladislav; Tomková, Eva: Životní jubileum doc. Ludmily Eckertové. Vzpomínkový seminář k pátému výročí úmrtí docenta Svatopluka Fučíka. Zieleniecová, Pavla: Mezinárodní sympozium "Zájmy v přírodovědném a technickém vzdělávání". (Czech)
.
Date available: 2010-12-08T22:20:03Z
Last updated: 2021-03-30
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/139161
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_30-1985-1_6.pdf 1.761Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo