Previous |  Up |  Next

Article

Title: O vzájomnom vztahu českej a slovenskej fyziky (Slovak)
Title: On the relation between Czech and Slovak physics (English)
Author: Hajko, Vladimír
Language: Slovak
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 28
Issue: 4
Year: 1983
Pages: 181-186
.
Category: physics
.
Note: Předneseno na slavnostním shromáždění 100 let české novodobé fyziky, pořádaném KU, ČSAV a JČSMF dne 22. 9. 1982. Sborník sympozia 100 let české novodobé fyziky, TS-KU Praha, 1983. (Czech)
Note: Delivered at the festive meeting to centennial anniversary of Czech modern physics organized by Charles University, Czechoslovak academy of Sciences and the Union on September 22, 1982. Proceedings of the symposion "100 let české novodobé fyziky", TS-KU Praha, 1983. (English)
.
Date available: 2010-12-08T20:51:13Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/139180
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_28-1983-4_1.pdf 887.6Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo