Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 28, 1983 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

181-186 O vzájomnom vztahu českej a slovenskej fyziky.  Hajko, Vladimír
186-194 Vývoj a význam spolupráce české fyziky s průmyslem.  Štoll, Ivan
195-209 Věda o významných formách.  Stewart, Ian
209-213 Univerzální diferenciální rovnice (Věnováno památce Waltera Strodta).  Rubel, Lee A.
214-218 Obecné konečné geometrie.  Radoliński, Marek
218-225 Matematika z hlediska potřeb inženýrské praxe.  Votruba, Ladislav
226-234 Jubilea a zprávy.  
234-235 Ze života JČSMF.  
235-[240a] Nové knihy.  
[240b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo