Previous |  Up |  Next

Article

Title: O jednom využití počítače ve výuce matematické analýzy: Lokální extrémy funkcí dvou proměnných (Czech)
Title: On an application of a computer for teaching mathematical analysis: Local extrema of functions of two variables (English)
Author: Plch, Roman
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 42
Issue: 1
Year: 1997
Pages: 24-34
.
Category: math
.
MSC: 00A35
idZBL: Zbl 0879.00005
.
Date available: 2010-12-11T15:08:12Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/139201
.
Reference: [1] Došlá, Z., Došlý, O.: Diferenciální počet funkcí více proměnných.Skriptum MU, Brno 1994.
Reference: [2] Gilligan, L. G., Marquardt, J. F.: Calculus and the Derive program.Gilmar publishing company, Cincinnati 1991.
Reference: [3] Heck, A.: Introduction to Maple.Springer-Verlag 1993. Zbl 0779.65001, MR 1229074
Reference: [4] Rough, A.: Stationary Values.rough@manadon-engineering-college.ac.uk.
Reference: [5] Schneider, D. M.: Knox Packages..
Reference: [6] Slovák, J.: Maple V Release 2.Zpravodaj ÚVT MU, IV (1994), 4.
Reference: [7] Wolfram, S.: Mathematica.Addison Wesley 1988. Zbl 0671.65002
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_42-1997-1_3.pdf 1.596Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo