Previous |  Up |  Next

Article

Title: Spolehlivost numerických výpočtů (Czech)
Title: Reliability of numerical calculations (English)
Author: Křížek, Michal
Author: Práger, Milan
Author: Vitásek, Emil
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 42
Issue: 1
Year: 1997
Pages: 8-23
.
Category: math
.
MSC: 65B10
MSC: 65D05
MSC: 65D25
MSC: 65D32
MSC: 65F10
MSC: 65F15
MSC: 65G50
idZBL: Zbl 0879.65029
.
Date available: 2010-12-11T15:07:19Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/139198
.
Reference: [1] Babuška, I., Práger, M., Vitásek, E.: Numerical Processes in Differential Equations.John Wiley & Sons, Ltd., London 1966. MR 0223101
Reference: [2] Doktor, A.: .Rozhledy mat.-fyz. 70 (1992), 223–229.
Reference: [3] Forsythe, G. E.: .Amer. Math. Monthly 77 (1970), 931–956. Zbl 0207.15401, MR 1536090
Reference: [4] Henrici, P.: Discrete Variable Methods in Ordinary Differential Equations.John Wiley & Sons, New York 1962. Zbl 0112.34901, MR 0135729
Reference: [5] Chatelin, F., Frayssé, V.: Qualitative Computing.Thomson – CSF, 1993.
Reference: [6] Chleboun, J.: .Vesmír 72 (1993), 507–508. Zbl 0874.49037
Reference: [7] Křížek, M.: .PMFA 37 (1992), 129–140.
Reference: [8] Kulisch, U., Miranker, W. L.: .SIAM Review 28 (1986), 1–40. Zbl 0597.65037, MR 0828434
Reference: [9] Mikloško, J.: “Patologické” javy v numerickej matematike.Sborník konference software a algoritmy numerické matematiky, JČMF, VŠSE Plzeň 1980, 201–232.
Reference: [10] Press, W. H.: Numerical Recipes.Cambridge University Press, 1986. Zbl 0587.65005, MR 0833288
Reference: [11] Ralston, A.: Základy numerické matematiky.Academia, Praha 1978. Zbl 0434.65002
Reference: [12] Stegun, I. A., Abramowitz, M.: .SIAM 4 (1956), 207–219. MR 0090854
Reference: [13] Vitásek, E.: Numerické metody.SNTL, Praha 1987.
Reference: [14] Vitásek, E.: Základy teorie numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic.Academia, Praha 1994. MR 1314822
Reference: [15] Wilkinson, J. H.: Rounding Errors in Algebraic Processes.Prentice-Hall, New York 1963. Zbl 1041.65502, MR 0161456
Reference: [16] Wilkinson, J. H., Reinsch, C.: Handbook for Automatic Computation: Linear Algebra.Springer, Berlin 1971. MR 0461856
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_42-1997-1_2.pdf 2.063Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo