Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Kučírek, Jan: Druhá konference studentů učitelství fyziky. Bečvář, Jindřich: 8. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Bečvář, Jindřich: Historie matematiky XVII. Antoch, Jaromír: Robust'96. Kočandrlová, Milada: 24. konference o matematice va VŠTEZ. Květoňová, Božena; Kopincová, Edita: Zpráva o 16. seminář samostatně odborné skupiny pro geometrii a počítačovou grafiku.
Partner of
EuDML logo