Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Brockmeyerová-Fenclová, J.: Růst a přeměny univerzitního školství v Německu. Pokroky MFA 38 (1993), č. 1, s. 52.
[2] Brockmeyerová-Fenclová, J.: Vzdělávání učitelů v Německu. Pokroky MFA 38 (1993), č. 5, s. 297.
[3] Dittmann, H.: Seminarpraxis Physik. Bayerischer Philologenverband e. V., 1993, 296 stran. (Jeden výtisk věnoval autor katedře didaktiky fyziky MFF UK v Praze.)
Partner of
EuDML logo