Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Karel Drábek: Profesor Josef Tesař osmdesátníkem. Kristina Smítalová: Životné jubileum zaslúžilej učitel'ky Viery Šimčiskovej. Zdeněk Holuša: Šedesát let Mojmíra Simerského. Kowalski, Oldřich: Kolokvium o diferenciální geometrii, Budapest 1979. Drbohlav, Karel; Bican, Ladislav; Němec, Petr: Zpráva o letní škole o obecné algebře a uspořádaných množinách.
Partner of
EuDML logo