Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 25, 1980 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

1-16 Fyzikální mez mechanické pevnosti.  Kroupa, František
16-27 Šrínivása Rámanudžan a svět krásných formulí.  Fiala, Jiří
28-34 Pravidelnost náhodnosti.  Taylor, S. J.
35-40 O knize Proč profesor neumí vyučovat.  Šedivý, Jaroslav
40-43 V. Mezinárodní matematická soutěž vysokoškoláků.  Milota, Jaroslav; Netuka, Ivan
44-53 Přírodovědné vzdělávání v Maďarsku [Pokračování].  Marx, György
54-58 Jubilea a zprávy.  
58-[60a] Nové knihy.  
[60b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo