Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Kunderová, P.: Metody Monte Carlo. Učební text PřF UP, Olomouc 1982.
[2] Buslenko, N. P., Šrejder, Ju. A.: Metod statističeskich ispytanij. GIFML, Moskva 1961.
[3] Děmidovič, B. P., Maron, I. A.: Základy numerické matematiky. SNTL, Praha 1966.
[4] Kluiber, Z.: Statistický přístup k numerickému výpočtu integrálu. Diplomní práce. MFF UK, Praha 1970.
[5] Novák, J., Malijevský, A., Šobr, J., Matouš, J.: Plyny a plynné směsi. Academia Praha 1972. MR 0365451
[6] Waals, J. D. van der: Die Continuität des gasförmigen und flüssigen Zustandes. Barth, Leipzig 1881.
[7] Hill, T. L.: Statistical Mechanics. McGraw-Hill. New York 1956. MR 0120800 | Zbl 0072.20902
[8] Boublík, T., Nezbeda, I., Hlavatý, K.: Statistická termodynamika kapalin a kapalných směsí. Academia, Praha 1974.
[9] Malijevský, A., Labík, S., Sýs, J., Pick, J.: Molekulární teorie jednoduchých tekutin a její aplikace. Academia, Praha 1985.
[10] Lonngi, D. A., Lonngi, P. A.: Revista Mexicana de Física, 38 (1992), 40.
[11] Pospíšil, R.: osobní sdělení.
[12] Kratky, K. W.: Physica 85 A (1976), 607.
Partner of
EuDML logo