Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Rozsíval, Miroslav: Šedesát pět let profesora Viléma Kunzla. Růžička, Milan: Několik poznámek o fyzikálním ústavu Londýnské university. Široký, Jaromír: Třetí konference o vyučování astronomii v ČSSR. Grygar, Jiří: Seminář stelárních astronomů. Freibauerová, Blanka: Matematický seminář SNTL.
Partner of
EuDML logo