Previous |  Up |  Next

Article

Title: Zprávy a jubilea (Czech)
Title: News and jubilees (English)
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 16
Issue: 5
Year: 1971
Pages: 267-274
Summary lang: Czech
.
Category: news
.
Summary: Rozsíval, Miroslav: Šedesát pět let profesora Viléma Kunzla. Růžička, Milan: Několik poznámek o fyzikálním ústavu Londýnské university. Široký, Jaromír: Třetí konference o vyučování astronomii v ČSSR. Grygar, Jiří: Seminář stelárních astronomů. Freibauerová, Blanka: Matematický seminář SNTL. (Czech)
.
Date available: 2010-08-15T05:27:26Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/139362
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_16-1971-5_8.pdf 1.191Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo