Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Malíšek, Vladimír: K osmdesátinám plukovníka RNDr. Františka Smutného. Hejný, Milan; Repáš, Vladimír: Nekrológ na Janka Perenčaja. Kvasnička, Vladimír; Šabo, Michal; Šulka, Robert: Docent Imrich Fabrici šesťdesiatročný. Nezhybová, Ludmila: Akreditace magistrů pro učitelství fyziky. Volaufová, Júlia: Medzinárodná konferencia PROBASTAT '91. Brockmeyerová-Fenclová, Jitka: Německý profesní spolek gymnaziálních učitelů matematiky a přírodních věd.
Partner of
EuDML logo