Previous |  Up |  Next

Article

Title: Jubilea a zprávy (Czech)
Title: Jubilees and news (English)
Language: Czech
Language: Slovak
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 37
Issue: 3
Year: 1992
Pages: 171-181
Summary lang: Czech
Summary lang: Slovak
.
Category: news
.
Summary: Malíšek, Vladimír: K osmdesátinám plukovníka RNDr. Františka Smutného. Hejný, Milan; Repáš, Vladimír: Nekrológ na Janka Perenčaja. Kvasnička, Vladimír; Šabo, Michal; Šulka, Robert: Docent Imrich Fabrici šesťdesiatročný. Nezhybová, Ludmila: Akreditace magistrů pro učitelství fyziky. Volaufová, Júlia: Medzinárodná konferencia PROBASTAT '91. Brockmeyerová-Fenclová, Jitka: Německý profesní spolek gymnaziálních učitelů matematiky a přírodních věd. (Czech)
.
Date available: 2010-12-10T23:06:49Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/139384
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_37-1992-3_7.pdf 1.967Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo