Previous |  Up |  Next

Article

Title: Potenciální energie, potenciál (Czech)
Title: Potential energy and potential (English)
Author: Obdržálek, Jan
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 42
Issue: 5
Year: 1997
Pages: 234-238
.
Category: physics
.
.
Date available: 2010-12-11T15:37:32Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/139414
.
Reference: [1] Brdička, M.: Mechanika kontinua.NČSAV Praha, 1959; str. 365, 389.
Reference: [2] Hladík, A.: Teoretická mechanika.Skriptum, SPN Praha, 1962; str. 52.
Reference: [3] Trkal, V.: Mechanika hmotných bodů a tuhého tělesa.NČSAV Praha, 1956; str. 30, 49, 170, 176–8, 639.
Reference: [4] Kvasnica, J., Havránek, A., Lukáč, P., Sprušil, B.: Mechanika.Academia Praha, 1988; str. 40, 45.
Reference: [5] Struik, D. J.: Dějiny matematiky.Malá moderní encyklopedie 43, Orbis, Praha 1963; str. 148. MR 0188032
Reference: [6] Pražák, J. M., Novotný, F., Sedláček, J.: Latinsko-český slovník, L–Z.SPN Praha, 1955; str. 281.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_42-1997-5_3.pdf 691.4Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo