Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Brdička, M.: Mechanika kontinua. NČSAV Praha, 1959; str. 365, 389.
[2] Hladík, A.: Teoretická mechanika. Skriptum, SPN Praha, 1962; str. 52.
[3] Trkal, V.: Mechanika hmotných bodů a tuhého tělesa. NČSAV Praha, 1956; str. 30, 49, 170, 176–8, 639.
[4] Kvasnica, J., Havránek, A., Lukáč, P., Sprušil, B.: Mechanika. Academia Praha, 1988; str. 40, 45.
[5] Struik, D. J.: Dějiny matematiky. Malá moderní encyklopedie 43, Orbis, Praha 1963; str. 148. MR 0188032
[6] Pražák, J. M., Novotný, F., Sedláček, J.: Latinsko-český slovník, L–Z. SPN Praha, 1955; str. 281.
Partner of
EuDML logo