Previous |  Up |  Next

Article

Title: Jubilea a zprávy (Czech)
Title: Jubilees and news (English)
Language: Czech
Language: Slovak
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 42
Issue: 5
Year: 1997
Pages: 256-263
Summary lang: Czech
Summary lang: Slovak
.
Category: news
.
Summary: Riečan, Beloslav: Štefan Schwarz (1914 - 1996). Kolibiarová, Blanka: Spomínam na môjho učitel'a akademika Schwarza. Láníček, Josef: Osmdesátiny profesora Jindřicha Mikesky. Vacek, Karel: 40 let od úmrtí profesora Matyáše. Hančl, Jaroslav; Votava, Milan; Volná, Eva: Konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky. Vostrý, Petr; Stulíková, Ivana: 90. výročí vybudování českého fyzikálního ústavu Univerzity Karlo-Ferdinandovy. (Czech)
.
Date available: 2010-12-11T15:40:03Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/139415
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_42-1997-5_6.pdf 1.125Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo