Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Riečan, Beloslav: Štefan Schwarz (1914 - 1996). Kolibiarová, Blanka: Spomínam na môjho učitel'a akademika Schwarza. Láníček, Josef: Osmdesátiny profesora Jindřicha Mikesky. Vacek, Karel: 40 let od úmrtí profesora Matyáše. Hančl, Jaroslav; Votava, Milan; Volná, Eva: Konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky. Vostrý, Petr; Stulíková, Ivana: 90. výročí vybudování českého fyzikálního ústavu Univerzity Karlo-Ferdinandovy.
Partner of
EuDML logo