Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Matoušková, Květoslava, Moravusová, Eliška: Mezinárodní konference o vyučování matematice. Vystavěl, Boris: Druhý seminář "Analogové počítače ve výuce".
Partner of
EuDML logo