Previous |  Up |  Next

Issue 6,  Volume 17, 1972 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

293-298 Dvacáté výročí založení Československé akademie věd.  Novák, Josef; Rozsíval, Miroslav
299-306 Udržovat vzájemný styk.  McShane, E. J.
307-315 Exaktní matematické metody v programovací technice.  Kindler, Evžen
316-322 Deset let práce v oboru difrakce pomalých neutronů v Československu.  Michalec, Rudolf
323-330 Tenké vrstvy.  Eckertová, Ludmila
331-340 Pevnost materiálu.  Sodomka, Lubomír
341-348 Indukované elektrické pole.  Jelínková, Růžena
349-350 Zprávy a jubilea.  
351-352 Nové knihy.  
[352b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo