Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 01A70
Summary:
Černý, Jaroslav: K významnému životnímu jubileu profesora Karla Rektoryse. Kalužný, Ján: Profesor Garaj sedemdesiatročný.
Partner of
EuDML logo