Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 38, 1993 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

129-146 Konvexita (1. část).  Berger, Marcel
147-166 Skleníkový efekt a změny klimatu.  Kalvová, Jaroslava
167-174 Potíže při vytváření správných fyzikálních představ žáků.  von Rhöneck, Christoph
174-180 7. mezinárodní kongres o matematickém vzdělávání a naše didaktika.  Kuřina, František
180-184 Jubilea a zprávy.  
184 Ze života JČSMF.  
[184b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo