Previous |  Up |  Next

Article

Title: Velký matematický sputnik roku 1979 (Czech)
Title: The great mathematical sputnik of 1979 (English)
Author: Lawler, Eugene L.
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 27
Issue: 1
Year: 1982
Pages: 39-47
.
Category: math
.
MSC: 68Q25
MSC: 90C05
idZBL: Zbl 0482.90061
Note: Z časopisu The Sciences, September 1980,12-15 a 34-35. Redakce převzala úpravy článku z přetisku v The Mathematical Intelligencer 2 (1980), č. 4, 190-198. Přeložil O. Kowalski. (Czech)
Note: From The Sciences, September 1980,12-15 a 34-35. The Editors used the version from The Mathematical Intelligencer 2 (1980), No. 4, 190-198, translated by O. Kowalski. (English)
.
Date available: 2010-12-08T19:39:29Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/139589
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_27-1982-1_4.pdf 1.055Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo