Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 27, 1982 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

1-9 O vztahu základního a aplikovaného výzkumu.  Blochincev, Dimitrij Ivanovič
9-23 Netradiční integrální geometrie.  Zalcman, Lawrence A.
24-37 Korpuskulární optika jako experimentální východisko při výuce kvantové mechaniky.  Komrska, Jiří
39-47 Velký matematický sputnik roku 1979.  Lawler, Eugene L.
48-56 Jubilea a zprávy.  
56-59 Ze života JČSMF.  
59-[60a] Nové knihy.  
[60b] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo