Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Plesník, Ján; Znám, Štefan: Za Jurajom Bosákom. Jankovský, Zdeněk: Zemřel doc. RNDr. Josef Veselka. Černý, Jaroslav: Docent Karel Drábek sedmdesátníkem. Jankovský, Zdeněk: K sedmdesátinám docenta Zdeňka Maška. Květoňová, Božena: K šedesátinám docenta Ladislava Drse. Haverlík, Ivan: II. medzinárovný pracovný seminár "Matematické otázky kybernetiky". Štefl, Vladimír; Máca, Bohuslav: 15. národní konference o vyučování fyzice v BLR.
Partner of
EuDML logo