Previous |  Up |  Next

Article

Title: Jubilea a zprávy (Czech)
Title: Jubilees and news (English)
Language: Czech
Language: Slovak
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 33
Issue: 1
Year: 1988
Pages: 52-59
Summary lang: Czech
Summary lang: Slovak
.
Category: news
.
Summary: Plesník, Ján; Znám, Štefan: Za Jurajom Bosákom. Jankovský, Zdeněk: Zemřel doc. RNDr. Josef Veselka. Černý, Jaroslav: Docent Karel Drábek sedmdesátníkem. Jankovský, Zdeněk: K sedmdesátinám docenta Zdeňka Maška. Květoňová, Božena: K šedesátinám docenta Ladislava Drse. Haverlík, Ivan: II. medzinárovný pracovný seminár "Matematické otázky kybernetiky". Štefl, Vladimír; Máca, Bohuslav: 15. národní konference o vyučování fyzice v BLR. (Czech)
.
Date available: 2010-12-09T21:57:37Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/139602
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_33-1988-1_8.pdf 1.599Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo