Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Cantor, M.: Vorlesungen über Geschichte der Mathematik. Bd. II, III. 2. Auflage, Teubner, Leipzig 1900, 1901.
[2] Juškevič, A. P.: Istorija matematiki. T. II, III. Nauka, Moskva 1970, 1972.
[3] Todhunter, I.: A History of the Mathematical Theory of Probability from the Time of Pascal to that of Laplace. 1. vyd. Cambridge 1865, přetisk Chelsea Publ. Co. New York 1965.
[4] Majstrov, L. E.: Teorija verojatnostěj. Istoričeskij očerk. Nauka, Moskva 1967.
[5] Christiani Hugenii a Zulichem, dum viveret Zelhemi Toparchæ Opera varia. Volumen secundum. Lugduni Batavorum, MDCCXXIV.
[6] Huygens, Ch.: Œuvres complètes. T. XIV. M. Nijhoff, La Haye 1920.
[7] Pascal, B.: Œuvres complètes. T. I. Ollendorf, Paris (rok vydání neuveden; dle katalogu Národní knihovny v Praze r. 1923).
[8] Bernoulli, J.: Wahrscheinlichkeitsrechnung. (Ars conjectandi). Ostwald’s Klassiker der exakten Wissenschaften Nr. 107, 108, Leipzig 1899.
[9] Gněděnko, B. V.: Kurs teorii verojatnostěj. 4. vyd. Nauka, Moskva 1965. MR 0217823
[10] Dutka, J.: Spinoza and the Theory of Probability. Scripta mathematica 19 (1953), 1, 24–33. MR 0053875 | Zbl 0050.24302
[11] Feller, W.: Vvedenije v teoriju verojatnostěj i jejo priloženija. (Překlad z angličtiny). Mir, Moskva 1967.
[12] Hacking, I.: The Emergence of Probability. Cambridge Univ. Press, London 1975. MR 0467864 | Zbl 0311.01004
Partner of
EuDML logo